Governing Council Members

CHAIRMAN

 

 1. Sri P.S.Nanda Kumar

 

MEMBERS

  1. Sri.N.R.Panditharadhya
  2. Sri. K.G. Subbarama Setty
  3. Sri. A.V.S. Murthy
  4. Sri. D.P. Nagaraj
  5. Sri K. S.  Akhilesh Babu
  6. Sri M. K. Dattaraj
  7. Sri Dr. M. P. Shyam
  8. Ar.Nitin Vasant Saolapurkar – COA Nominee
  9. Ar.K.C.Mallikarjun – GOK Nominee
  10. Prof. Anitha Dharmapal – VTU Nominee
  11. Dr. Om Prakash Bawane – Principal,RVCA

Trustees Members

Sri K. S.  Akhilesh Babu                

Sri R. Anantha Raman                  

Sri A. C. Chandrashekar Raju

Sri M. K. Dattaraj                           

Sri Dev Darshan Banad Viswanath

Sri C. Ganesh Narayan  

Sri K. C. Harendran        

Sri Karthik D. Meda                      

Smt. P. S. Maya Chandra

Sri P. S. Nandakumar                   

Sri A. S. Vishnu Bharath

Sri N. R. Nandish N.R.

Smt Pramila Vijayakumar

Dr M. S. Prakash

Sri S. M. Balakrishna

Sri M. K. Ramachandra

Sri K. L. Ramesh              

Sri M. P. Shyam              

Sri K. A. Sujit Chandan

Sri S. Suresh

Sri P. S. Venkatesh Babu

Sri C. Vinod Hayagriv

Sri B. R. Viswanath Setty

Sri A. S. Vishnu Bharath